Adoptieprocedure

Een dier is geen speelgoed.
Het is een levend wezen met gevoel.
Een wezen dat qua liefde, onderdak, voeding en verzorging volledig van u afhankelijk is.
Wij komen graag in contact met mensen die daar bewust voor kiezen.
En om te komen tot een optimale match tussen mens en dier volgen wij met elkaar een zorgvuldige procedure.

Deze procedure bestaat uit:
Vragenlijst
Huisbezoek
Matching van dier en gezin
Aangaan van een adoptie overeenkomst*
Nazorg

*In de adoptieovereenkomst worden de gemaakte afspraken vastgelegd zodat u precies weet waar u zelf verantwoordelijk voor bent en waar onze organisatie een beslissende stem in heeft.
In elk geval geldt dat u niet met de dieren mag fokken.
Ook mag u de dieren niet zonder schriftelijke toestemming van de stichting verkopen, schenken of anderszins uit huis plaatsen.