herplaatsing4everhome

Privacy verklaring

De website https://herplaatsing4everhome.nl wordt u ter beschikking gesteld door de Stichting Realisatie Dierenwelzijn Projecten , ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 680335240000

Verwerking van persoonsgegevens

De SRDP legt gegevens vast (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres) ter uitvoering van het gastgezinschap, vrijwiliigersfunctie,van het donateurschap en/of van de adoptie van een door de SRDP aangeboden dier.

Ze kan deze gegevens gebruiken om u te informeren over de voor herplaatsing beschikbare dieren, (promotie)activiteiten, projecten en producten.

Als u op deze informatie geen prijs stelt, kunt u dit schriftelijk melden aan de SRDP De Heijbloem 34, 5673 PJ te Nuenen of via mail : info@herplaatsing4everhome.nl met als onderwerp ‘adresregistratie’. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

De SRDP draagt zorg voor een passende beveiliging van haar systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Links naar andere websites Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. De SRDP is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website.

Google Analytics cookies Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in het geheugen van uw computer. De SRDP maakt voor haar website gebruik van ‘Google Analytics’ voor statistische doeleinden. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid? Stuur dan een e-mail naarinfo@herplaatsing4everhome.nl Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. We zijn u graag van dienst.

Wijzigingen

De SRDP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial